Bạn đang ở: Trang chủ » GIÁ CHÌ THẾ GIỚI
GIÁ CHÌ THẾ GIỚI

TÍNH THEO THÔNG SỐ CHUYỂN ĐỔI CỦA

LME (LONDON METAL EXCHANGE):

 

3 THÁNG

 

 

6 THÁNG

 

1 NĂM

 

3 NĂM:

Sản lượng chì thế giới đạt đỉnh cao trong giai đoạn La Mã cổ đại và tăng cao trong cuộc các mạng công nghiệp. |www.hoangkimphuc.com